Gebruikersnaam     Wachtwoord 
Onthouden?  
“Gemakkelijk zoeken in bedrijfsonroerendgoed”
 
» home» verhuren» aanbod» uitgebreid zoeken» informatie» algemene voorwaarden» FAQ» links
Algemene voorwaarden


De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens TEHUUR.NU voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De gebruiker/bezoeker vrijwaart TEHUUR.NU voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

De e-mail adressen van de reagerende leden mogen door deelnemers aan www.TEHUUR.NU enkel gebruikt worden voor correspondentie over de woonruimte die u op www.TEHUUR.NU heeft gezocht/aangeboden. Het is, voor (ver)huurders, niet toegestaan om de e-mail adressen van reagerende leden aan mailing lists toe te voegen of anderzijds commercieel te exploiteren.

Hoewel TEHUUR.NU alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TEHUUR.NU niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

Iedere verder aansprakelijkheid van TEHUUR.NU voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:
a. winstderving, gemiste besparingen;
b. verliezen;
c. kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en
d. vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer
Snel zoeken
Provincie
Plaatsnaam
Metrage
(uitgebreid zoeken)


Recent
Middellaan 62
4811 ZT  Breda
 
Kantoor, 160 m²
Verhuurbaar vanaf 80 m²
€ 225 per m²/jaar
Langestraat
7511 HA  Enschede
 
Winkel, 90 m²
Oude Zwolseweg 152
7345 DG  Apeldoorn (Wenum)
 
Kantoor, 315 m²
Verhuurbaar vanaf 75 m²
€ 75 per m²/jaar
  Eight Legged Geeks  Copyright 2005-2018