Gebruikersnaam     Wachtwoord 
Onthouden?  
“Gemakkelijk zoeken in bedrijfsonroerendgoed”
 
» home» verhuren» aanbod» uitgebreid zoeken» informatie» algemene voorwaarden» FAQ» links
Algemene voorwaarden


De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens TEHUUR.NU voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De gebruiker/bezoeker vrijwaart TEHUUR.NU voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

De e-mail adressen van de reagerende leden mogen door deelnemers aan www.TEHUUR.NU enkel gebruikt worden voor correspondentie over de woonruimte die u op www.TEHUUR.NU heeft gezocht/aangeboden. Het is, voor (ver)huurders, niet toegestaan om de e-mail adressen van reagerende leden aan mailing lists toe te voegen of anderzijds commercieel te exploiteren.

Hoewel TEHUUR.NU alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TEHUUR.NU niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

Iedere verder aansprakelijkheid van TEHUUR.NU voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:
a. winstderving, gemiste besparingen;
b. verliezen;
c. kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en
d. vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer
Snel zoeken
Provincie
Plaatsnaam
Metrage
(uitgebreid zoeken)


Recent
Mosterdmolenweg 3N
3417 XM  Montfoort (UT)
 
Kantoor, 115 m²
De Mossel 3
1723 NZ  Noord-Scharwoude
 
Kantoor, 100 m²
€ 102 per m²/jaar
Molenvaart 61
1761 AB  ANNA PAULOWNA
 
Bedrijfsruimte, 165 m²
Verhuurbaar vanaf 30 m²
€ 120 per m²/jaar
  Eight Legged Geeks  Copyright 2005-2019